BÁN CĂN HỘ QUẬN 9

SAIGONRES PLAZA

SAIGONRES PLAZA

Giá bán txt1.590.000.000
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyệnBình Thạnh
Diện tích50-80m2
THE SUN AVENUE

THE SUN AVENUE

Giá bán txt2.300,000.000 VNĐ
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyện2
Diện tích50-80m2
CĂN HỘ HYCO

CĂN HỘ HYCO

Giá bán txt2,000.000.000 VNĐ
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyệnBình Thạnh
Diện tích50-80m2









SAIGONRES PLAZA

SAIGONRES PLAZA

Giá bán txt1.590.000.000
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyệnBình Thạnh
Diện tích50-80m2
THE SUN AVENUE

THE SUN AVENUE

Giá bán txt2.300,000.000 VNĐ
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyện2
Diện tích50-80m2
CĂN HỘ HYCO

CĂN HỘ HYCO

Giá bán txt2,000.000.000 VNĐ
Loại giao dịchBán
Thành phốHồ Chí Minh
Quận/ huyệnBình Thạnh
Diện tích50-80m2









Comments